Dělení Polska 1772 až 1795

Trojí dělení Polska - karikatura
Čas čtení: 2 min.

Stručně až heslovitě o územních důsledcích trojího dělení Polska v letech 1772 až 1795, kdy si Prusko, Rakousko a Rusko rozebraly polsko-litevské soustátí (tehdy neslo název Rzeczpospolita Obojga Narodów, česky Republika obou národů). Článek se nezabývá politickými záležitostmi. Slouží pouze jako stručná informace pro genealogický výzkum a pouze pro představu, o jak velká území se jednalo, tedy na jak velké ploše je třeba předky a příbuzné hledat.
Pokračovat ve čtení „Dělení Polska 1772 až 1795“