O webu

Tyto stránky mi slouží jako pomocník při hledání osudů předků. Je pro mě totiž praktické mít takto snadno dostupné odkazy na stránky, které ne moc často využívám, a případně i různé poznámky a praktické informace. To, samozřejmě, zároveň znamená, že tyto stránky může vidět a využívat kdokoli. Přidala jsem proto i základní odkazy, které používám téměř denně. Znáte-li nějaké praktické stránky, které zde chybí, budu ráda, pošlete-li mi na ně odkaz. Děkuji.
Monika

Poznámka ke zdrojům médií
Vkládám-li nějaká média, přidávám k nim informaci o zdroji a licenci (obvykle jde o nějaký typ „volné“ licence). Obrázky, které nemají uveden zdroj ani autora (většinou pouze doplňují vzhled nebo nastiňují obsah článku), pocházejí z Pixabay a mají licenci k bezplatnému nekomerčnímu i komerčnímu užití, a to i bez uvedení autora.

Rozsah pátrání

Rozsah mého pátrání po předcích v Čechách by se dal velmi zhruba vymezit půlkruhem přibližně 50 až 60 kilometrů na západ od hranic Prahy, ohraničeným na jihu Berounkou a na severu Jizerou.

V Haliči zatím pátrám v oblasti asi do 30 kilometrů na jihovýchod od polského města Řešov (Rzeszów), tedy v podhůří Karpat. Dalším místem, kde zatím čekám na možnost „odpíchnout se“, je město Lvov (Lwów), které nyní patří Ukrajině. Odtamtud bych zřejmě měla během jedné generace zamířit neznámo kam.