Zásady ochrany osobních údajů

O tomto webu

Stránky na webové adrese: https://www.neznamo.cz/genealogie provozuji nekomerčně jako soukromá osoba. Slouží mi především jako pomocník při hledání osudů předků. Je pro mě totiž praktické mít takto snadno dostupné odkazy na stránky, které ne moc často využívám, a případně i různé poznámky. To, samozřejmě, zároveň znamená, že tyto stránky může vidět a využívat kdokoli.

Osobní údaje návštěvníků těchto stránek mě osobně nijak nezajímají, nemám potřebu je ukládat či jakkoli zpracovávat. Vzhledem k tomu, že novější právní úprava zahrnula pod pojem „osobní údaje“ také IP adresu, pod jakou se návštěvník stránky připojuje k internetu, jsem nucena vytvořit tyto informace o nakládání s osobními údaji. 

Jaké osobní údaje web shromažďuje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Přidají-li návštěvníci komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Emailová adresa není u komentářů povinná. Upozorňuji, že ale mohu exportovat nebo smazat údaje pouze v tom případě, že jste ke komentáři přidali emailovou adresu. Bez emailové adresy je každý komentář zcela anonymní.

Média

Návštěvníci nemohou na tento web nahrává obrázky či jiná média.

Kontaktní formuláře

Použijí-li návštěvníci tohoto webu kontaktní formulář, jsou shromažďovány údaje zobrazené v kontaktním formuláři, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Cookies

Přidáváte-li na naše stránky komentář (a umožňuje-li aktuální nastavení webu přidat s komentářem i jméno, emailovou adresu a vaši webovou stránku), můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Na tomto webu není umožněna registrace uživatelů, proto žádné příslušné soubory cookies do prohlížečů návštěvníků neukládá.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky pak mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, máte-li účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Tento web používá pouze zabudované analytické nástroje a nikoli nástroje třetích stran.

Bezpečnost

Pro zajištění bezpečnosti před spamem nebo napadením systému a ohrožením dat používá tento web všechny údaje anonymně, nebo alespoň od sebe oddělené (pseudonymizované) tak, aby je nebylo možné bez dalších dodatečných údajů použít pro identifikaci návštěvníků webu.

Jde pouze o ty údaje, které jsou nezbytné pro ověření, zda na tento web vstupuje či se snaží odeslat obsah opravdu pouze člověk, který zde má co dělat, a nikoli robot nebo člověk, který by mohl ohrozit bezpečnost webu. K takovémuto zajištění bezpečnosti je nutné v daném okamžiku zkontrolovat následující údaje: adresa protokolu (IP) stránek, IP adresa proxy stránek, URL adresa přístupu, kompletní HTTP hlavička, tělo požadavku http, cookies (např. WordPress apod.), datum a čas požadavku.

V závislosti na nastavení vašeho počítače nebo mobilního zařízení mohou být také odesílány tyto údaje (nepřejete-li si tyto údaje odesílat, změňte, prosím, nastavení vašeho zařízení): IP adresa, MAC adresa, značka zařízení, model a verze operačního systému, informace o mobilní síti a poskytovateli připojení internetu, typ a jazyk prohlížeče, země a časové pásmo, kde je zařízení umístěno, údaje o geografické poloze uživatele prostřednictvím GPS, majáků a podobných technologií, metadata uložená v zařízení.

Ještě poznámka: Výše uvedená data odesílá váš počítač (nebo jiné zařízení) vždy, když procházíte jakékoli stránky na internetu. Netýká se to pouze procházení tohoto webu.

S kým sdílíme vaše údaje

Data jsou uložena na počítačích smluvního hostingového partnera. Počítače jsou umístěny v České republice a hostingový partner garantuje jejich zabezpečení jak přímo na místě uložení, tak i ve virtuálním prostoru. Zde jsou také uloženy veškeré záložní soubory pro případ, že by bylo nutné veřejně poskytovaný obsah obnovit ze zálohy. Na mém počítači není z bezpečnostních důvodů uložena žádná záloha dat.

Osobní data, která nejsou zveřejněna, jsou přístupná v rámci správy webu pouze mě. Postoupení jakýchkoli údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. V pseudonymizované formě mohou být vaše údaje postoupeny ke zpracování z technických a bezpečnostních důvodů smluvním externím firmám. Všechny tyto firmy jsou vázány diskrétností a jsou povinny nebo se smluvně závazně rozhodly dodržovat zásady ochrany osobních údajů tak, jak je vyžaduje EU.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Data technického charakteru jsou v pseudonymizované formě uložena v zabezpečené databázi a v bezpečnostních zálohách po dobu maximálně 7 měsíců.

Jaká máte práva?

Souhlas/nesouhlas s ukládáním cookies lze odvolat následujícím tlačítkem. Odvolávám

Každý, kdo přidal na tento web komentář se svou emailovou adresou, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli.

Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů. Tato možnost nezahrnuje údaje, které je tento web povinen uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Návštěvníci tohoto webu mají možnost vznést námitku proti zpracování osobních údajů na mou kontaktní emailovou adresu.

Návštěvníci tohoto webu mají možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam posíláme vaše data?

Hostingovým partnerem tohoto webu je Active24, s.r.o. Zde je jejich Prohlášení o ochraně osobních údajů, včetně informací „ACTIVE 24 jako zpracovatel dat“.

V pseudonymizované formě mohou být vaše údaje postoupeny ke zpracování z technických a bezpečnostních důvodů smluvním externím firmám, a to i v zahraničí. Všechny tyto firmy jsou vázány diskrétností a jsou povinny nebo se smluvně závazně rozhodly dodržovat zásady ochrany osobních údajů tak, jak je vyžaduje EU.

Kontaktní údaje

Znáte mě z genealogické komunity jako Monika Aulická. Žádáte-li o další informace o ochraně osobních údajů, o export vašich údajů nebo o jejich smazání, napište mi na mailovou adresu info@neznamo.cz z emailové adresy, pod kterou jste přidali svůj komentář. Upozorňuji, že mohu exportovat nebo smazat údaje pouze v tom případě, že jste ke komentáři přidali emailovou adresu. Bez emailové adresy je každý komentář zcela anonymní.
Uvedení mých kontaktních údajů není souhlasem s jejich zaznamenáváním, ukládáním či zpracováváním kýmkoli, a to k jakýmkoli účelům, vyjma ochrany osobních údajů návštěvníků tohoto webu.

Platnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsem zpracovala 27. 7. 2019, naposledy aktualizovala 16. 7. 2020 a platí do odvolání či změny.