Rozsah panství Křivoklát s panstvím Krušovice

Čas čtení: 5 min.

Jedním z panství (později se jim říkalo velkostatek), na nichž hledám své předky, je i panství Křivoklát s panstvím Krušovice. Dost často se potřebuji podívat, která přesně obec k panství kdy patřila, proto se pokusím zde vypsat obce podle různých zdrojů.

Václav Kočka: Dějiny Rakovnicka

Začnu nejdůležitější knihou pro tuto oblast, která uvádí tento rozsah:

I. Panství křivoklátské:
1. Hrad Křivoklát
Manství
2. Skalka, Šavrdoves Amalín
3. Podhradec, Budy
4. Týřov
5. Běleč
6. Branov
7. Kouřimec
8. Mystice
9. Bratronice
10. Broumy
11. Skelná Huť
12. Velká Buková
13. Častonice
14. Hracholusky
15. Hudlice
16. Újezd, pustina
17. Kalubice
18. Karlova Ves
19. Lašovice
20. Lhota
21. Městečko
22. Míče
23. Nezabudice
24. Nový Dům, Doupno
25. Otročiněves
26. Pustověty
27. Račice
28. Roztoky, Rybáře
29. Ryšín
30. Skryje
31. Skřivan
32. Svatá
33. Sýkořice
34. Týřovice
35. Újezd nad Zbečnem
36. Újezdec
37. Zbečno

II. Panství krušovské:
1. Krušovice
2. Hředle
3. Hvozd
4. Kněževes
5. Kostelec a Krupá
6. Lišany
7. Lubná
8. Luzná
9. Malinová
10. Milostín
11. Mutějovice
12. Nesuchyně
13. Pavlíkov
14. Povlčín
15. Újezd Panoší
16. Všetaty
17. Chlum

Pozemková kniha z let 1530 až 1593

Pozemková kniha (gruntovnice) panství Křivoklát z let 1530 až 1593, uložená ve fondu Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv v SOA Praha pod inventárním číslem 1, signatura OS Křivoklát 1 (zde je odkaz na soupisy pozemkovou knihu panství Křivoklát z let 1530 až 1593) uvádí tyto obce:
Bezděkov, Branov, Bratronice, Břežany, Buda, Častonice, Hlohovičky, Hředle, Hudlice, Hvozd, Chyňava, Kalubice, Kněževes, Kounov, Krupá, Krušovice, Lašovice, Lišany, Lubná, Lužná, Malá Buková, Malinová, Městečko, Mutějovice, Nenačovice, Nesuchyně, Nezabudice, Nové Strašecí, Otročiněves, Panoší Újezd, Pavlíkov, Povlčín, Příčina, Pustověty, Račice, Roztoky, Ryšín, Řevničov, Senomaty, Sýkořice, Třtice, Újezdec, Újezd nad Zbečnem, Vašírov, Velká Buková, Velká Černoc, Zbečno, Žilina a v poznámce je ještě uvedeno: „také Zakopané (poustka), Lhotka, Lhota, Žižice, mlýn na hrázi Žehrovské, Rybáky“.

Soupisy poddaných

Soupisy poddaných (Registra stavění sirotků…) z let 1645 až 1679 jsou uloženy ve fondu „Schwarzenberská ústřední kancelář Hluboká nad Vltavou, 1525–1940“ v SOA Třeboň (zde je odkaz na soupisy poddaných panství Křivoklát). Archiv uvádí tyto obce:
Běleč, Branov, Bratronice, Broumy, Častonice, Čilá, Hlohovice, Hlohovičky, Horní Bezděkov, Hradiště, Hracholusky, Hředle, Hudlice, Hvozd, Chyňava, Kalubice, Kněževes, Krupá, Krušovice, Křivoklát, Lány, Lašovice, Lhota, Lišany, Lubná, Lužná, Malinová, Městečko, Milostín, Mutějovice, Nesuchyně, Nezabudice, Otročiněves, Panoší Újezd, Pavlíkov, Povlčín, Příčina, Pustověty, Račice, Roztoky, Ruda, Ryšín, Řevničov, Skryje, Stará Huť, Svatá, Sýkořice, Třtice, Týřovice, Újezd nad Zbečnem, Újezdec, Vašírov, Velká Buková, Zbečno.

František Palacký: Popis království Českého

František Palacký vydal seznam obcí v jednotlivých panstvích (velkostatcích) k roku 1848, tedy s koncem poddanství. Na to nesmím zapomínat, protože rozsah jednotlivých panství se v dějinách různě měnil. Podle Palackého bylo roku 1848 složení panství následující:

Panství Křivoklát:
Křivoklát, Budy, (Amalín?) (Šamrdoves), Častonice, Roztoky, Zbečno, Újezd nad Zbečnem, Račice, Sýkořice, Běleč (okr. Kladno), Bratronice, Lhota (u Kamenných Žehrovic, okr. Kladno), Unhošť, Dolní Bezděkov (okr. Kladno), Horní Bezděkov (okr. Kladno), Chyňava, Stará Huť (obec Hýskov, okr. Beroun), Městečko, Malá Buková, Velká Buková, Kalubice, Pustověty, Ryšín, Lány, Vašírov, Nezabudice, Branov, (Karlov) U Buku, Hracholusky, Skřivaň, Lašovice, Újezdec, Skryje, Týřovice, Čilá, Hradiště (u Zvíkovce, katastrální území Hradiště nad Berounkou, okr. Rokycany), Podmokly, Hlohovice (Gross Lohowitz, okr. Rokycany), Hlohovičky (Klein Lohowitz, okr. Rokycany), Broumy, Hudlice, Svatá, Otročiněves, díl v obci Příčina.

Panství Krušovice:
Krušovice, Řevničov, Třtice, Nové Strašecí, Pecínov, Ruda, Mutějovice, Hředle, Milostín, Povlčín, Nesuchyně, Krupá, Lišany, Lužná, Velký Újezd (součást obce Panoší Újezd?), Panoší Újezd, Malinová, Hvozd, Lubná, Pavlíkov, Všetaty, Chlum, Kněževes.

Městečko Křivoklát

Městečko Křivoklát vzniklo roku 1896 sloučením vsí Budy a Amalín.

 


Mapa lesních revírů panství Křivoklát z let 1850 až 1854
General-Karte des Fürst zu Fürstenbergschen Fideikommissbesitzstandes auf den Domainen Pürglitz (Křivoklat), Kruschowitz (Krušovice), Nischburg (Nižbor), Wschettat (Všetaty), Panošův Újezd, Skřiwan (Skřivany), Woleschna (Volešna) und Paweltschin (Pavlčin) Prager Kreises in Böhmen […] Herrn Karl Egon Fürsten zu Fürstenberg. Prag 1850-1854, Typ. C. Hennig, Joh. Evang. G. Sandtner lith., orn. Zeichnung von C. Steyrer lith. Volné dílo.
Mapa je dostupná ve větším rozlišení na stránce digitální knihovny.

Matriky

Matriky, v nichž je třeba hledat, jsou uloženy hlavně v SOA Praha. Několik matrik je ale uloženo i v SOA Litoměřice a SOA Plzeň, ty zde pro jistotu vypíšu, protože na ně občas při hledání zapomínám.
Nesmím zapomenout, že pro farnost Nové Strašecí chybí matriční kniha (podle SOA Praha se nedochovala), která by měla zahrnovat:
N: 14. 7. 1681 – 31. 3. 1695,
O: 1681-1695,
Z: 1681-1695
.

V SOA Litoměřice se dívám zhruba do těchto matrik:
32/A – I-N, I-O 1654 – 1892
32/1 – N 1654 – 1667
32/1 – O 1654 – 1667
32/2 – N 1654 – 1708
32/4 – O 1654 – 1784
32/5 – Z 1688 – 1777

V SOA Plzeň jde o tyto matriky:
Drahoňův Újezd 01 – N 1631 – 1683
Drahoňův Újezd 01 – O 1656 – 1679
Drahoňův Újezd 07 – O 1683 – 1789
Radnice (RO) 01 – N 1671-1696
Radnice (RO) 01 – O 1671 – 1700
Zvíkovec 07 – O 1687 – 1765

Svatby

Zde obvykle hledám svatby v 17. století (a i trošku dál):

SOA Praha:
Beroun 01-04 a 16; Čistá 02; Děkov 15; Družec 01-04 (index Družec 41); Kněževes 01 a 03; Kounov 01; Mutějovice 01-03, 12, 15, 16, 23, 32; Nižbor 01; Nové Strašecí 01-02; Panoší Újezd 01-02; Petrovice-RA 01 a 03; Rakovník 01a, 01b, 01-02, 12; Slabce 01-03 (index Slabce 25); Smečno 01, 21 a 22a (Muncifaj); Svatý Jan pod Skalou 01 a 01a (index 22); Unhošť 01; Zbečno 01-03; Železná 01 a 02 (index Železná 52-53).

SOA Plzeň:
Drahoňův Újezd 01 a 07; Radnice (RO) 01; Zvíkovec 07.

Majitelé

Panství Křivoklát s panstvím Krušovice patřilo do roku 1658 české koruně, v letech 1658 až 1685 Schwarzenbergům, do roku 1733 Valdštejnům, nakonec v letech 1733 až 1918 Fürstenbergům.

Ještě poznamenávám další panství české koruny: Mělnické, Zbirovské, Chomutovské, Dobříšské, Pardubské, Chlumecké a Poděbradské.

 
 

Hlavní ilustrační obrázek článku: Litografie Bedřicha Šandtnera z knihy Dějiny a popsání hradu Křivoklátu, vydané v Praze roku 1871 nákladem Knihkupectví Josefa Nitsche v Křivoklátě. Volná licence.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.