Příklad adopce v dospělosti v roce 1948

Čas čtení: 2 min.

V matrikách vídám občas i nepříliš časté zápisy, ale tento je dnes pro mě výjimečný. Zápis o adopci dítěte jsem zatím v matrice neviděla, ale to bude spíš tím, že příliš neprocházím matriky zemských porodnic. Čekám, že na něco takového někdy narazím a stalo se. Až při pečlivém čtení jsem navíc zjistila, že jde o zápis nepříliš časté adopce v dospělosti.

Nevím o tom, že by tento pán byl se mnou jakkoli, byť velmi vzdáleně, spřízněn. Přesto mě zápis zaujal ze dvou důvodů. Předně se asi nevídá moc často, protože adopcí v dospělosti podle všeho nebylo mnoho (i když bývaly). Navíc mě adopce v dospělosti zajímají i s ohledem na jednoho mého předka, který ale žil mnohem dřív a ve zcela jiné oblasti. Nejsem si zcela jistá, zda byl můj předek adoptován v dospělosti nebo zda se k němu až v dospělosti přihlásil biologický otec jen proto, že přišel o všechny své legitimní děti. Nemám takové štěstí, abych v matrice našla nějaký podobný zápis, proto čekám, zda budou digitalizované soudní a notářské fondy z této vzdálené oblasti.

K nalezenému zápisu

Jde o matriku uloženou v SOA Praha z římskokatolické farnosti Zlonice, a to pro obce Beřovice a Dolín. Matrika je označená Zlonice 42 a její část pro křty je datována 1899 až 1910. Zápis najdeme zcela dole na straně 78 sken 81.

18. února 1909 se narodil a 22 února byl pokřtěn Josef Tomáš Koudelka, manželský syn Josefa Koudelky a Anny rozené Koudelkové z Beřovic č. 28.

23. 7. 1948 pak bylo do matriky dopsáno, podle výnosu zemského národního výboru v Praze ze dne 18. 6. 1948, usnesení okresního soudu v Libochovicích ze dne 12. 4. 1948 o adopci Josefa Tomáše Františkem Fidlerem a Annou Fidlerovou, bytem v Mšeném č. 41 okres Roudnice n/L, s tím, že osvojenec nabývá napříště příjmení Fidler.

A tak se z 39letého Josefa Tomáše Koudelky stal Josef Tomáš Fidler.

Nezkoumala jsem, zda měl sourozence a jistě se nedozvím osud jeho samotného, jeho potomků nebo jeho rodičů, protože jde o velmi mladou matriku (poslední nyní dostupnou pro tuto obec).

Historie osvojení zletilého

K historii právní úpravy osvojení zletilého jsem našla diplomovou práci Evy Linhartové z roku 2017 s názvem Osvojení zletilého: vývoj a srovnání úpravy OZO až OZ 2012 (v PDF ke stažení cca 1,2 MB). Určitě by mohla být zajímavá pro toho, kdo má mezi předky či příbuznými právě případ osvojení v dospělosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.