Trestní zákony a gayové od roku 1852

Čas čtení: 3 min.

Včera jedna kolegyně objevila v matrice úmrtí zapsanou sebevraždu dvou mladých mužů, kteří se posledního říjnového dne roku 1933 zastřelili v lese u jedné malé obce v Čechách. Jednomu bylo 20 let a druhému 16 let. Těžko říct, co je k takovému činu mohlo dovést. Jednou z možností je, že byli gayové, kteří tehdy měli obtížný život, natož na vesnici. Vezmeme-li do úvahy, že starší z nich možná nenastoupil na povinnou vojenskou službu (nastupovalo se 1. října v roce, kdy muž dovršil 20 let věku), za což mu hrozilo vězení, museli by se rozloučit na několik let. Navíc hrozilo vězení oběma mužům, protože žít jako gay bylo trestné.

Pokusila jsem se vyhledat konkrétní ustanovení trestního zákona, který platil toho roku 1933 a přitom jsem si udělala výpisky i z následujících zákonů. Myslím, že se komukoli z nás může stát, že při hledání našich předků narazíme na nějakého příbuzného, u nějž budeme mít podezření nebo případně i jistotu, že byl gay nebo lesba. Proto zde tyto mé výpisky zveřejňuji. Snad se někomu budou hodit.

1852 až 1949

Zákon č. 117/1852 ř.z. ze dne 27. 5. 1852, trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích (toto znění platilo až do roku 1949):

§ 129
Zločiny smilstva
I. Proti přírodě
Jako zločiny trestají se též další způsoby smilstva: I. smilstvo proti přírodě, to jest:
a) se zvířaty;
b) s osobami téhož pohlaví.

§ 130
Trest
Trestem toho jest těžký žalář od jednoho až do pěti let.
Bylo-li však v případě pod lit. b) užito některého z prostředků v § 125 naznačených, uložiti se má trest od pěti až do deseti let, a je-li tu některá z okolností v § 126 obsažených, i trest tam stanovený.

Uvedené § 125 a § 126 se týkaly znásilnění.

Zdroj: znění zákona na webu epravo.cz.

1950 až 1961

Roku 1950 byl vydán nový trestní zákon (č. 86/1950 Sb.):

§ 241
Pohlavní styk s osobou téhož pohlaví
(1) Kdo se pohlavně stýká s osobou téhož pohlaví, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1
a) s osobou mladší než osmnáct let, nebo
b) za úplatu.
(3) Kdo se nabídne k pohlavnímu styku s osobou téhož pohlaví za úplatu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Zdroj: znění zákona na zakonyprolidi.cz

1961 až 1990

Trestní zákon z roku 1961 (č. 140/1961 Sb.) už byl mírnější a vyňal z trestnosti souhlasný styk mezi dospělými osobami (poměrně často bylo používáno ustanovení o veřejném pohoršení podle písmene b) odstavce 2 i v případech, kdy se pouze vědělo, že dospělé osoby spolu žijí nebo že je dotyčná osoba gay):

§ 244
Pohlavní styk s osobou téhož pohlaví
(1) Kdo se po dovršení osmnáctého roku svého věku pohlavně stýká s osobou téhož pohlaví mladší než osmnáct let, nebo
kdo se pohlavně stýká s osobou téhož pohlaví, zneužívaje její závislosti,
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo
a) za pohlavní styk s osobou téhož pohlaví přijme nebo poskytne úplatu, nebo
b) pohlavním stykem s osobou téhož pohlaví budí veřejné pohoršení.

Zdroj: znění zákona na beck-online.cz.

Po roce 1990

Celý § 244 byl zrušen až roku 1990 (zákon č. 175/1990 Sb.).

Zdroj: znění zákona na beck-online.cz.

 
 

Ilustrační foto Ichigo121212 na Pixabay.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.