Rozsah panství Zlonice

Čas čtení: 7 min.

Hodí se vědět, které obce a v jaké době patřily k panství (velkostatku) na němž právě hledáme své předky a příbuzné. Zvlášť před zrušením nevolnictví (v listopadu 1781), kdy bylo pro poddané obtížné uzavřít sňatek nebo stěhovat se přes hranice panství. Pokouším se proto vždy získat představu o územní rozsahu panství, na němž hledám. Dnes zveřejňuji své poznámky o rozsáhlém a proměnlivém zlonickém panství.

Sestavení seznamu obcí, které patřily k jednotlivým panstvím, komplikuje fakt, že se rozsah panství někdy i poměrně rychle měnil. To se týká právě i zlonického panství. Získat přesné údaje bylo poměrně obtížné, někdy si zdroje odporují. Nesnažila jsem se o odbornou studii, jde opravdu pouze o výpisky z různých zdrojů.

Odkazy u jednotlivých obcí panství Zlonice vedou na historii obce, pokud ji bylo možno najít na nějakém webu nebo alespoň na stránku obce, případně na nějaké určení obce či seznam matrik apod.

Vzhledem k tomu, že se poznámky k rozsahu panství Zlonice a propojených statků týkají velkého množství obcí z různých částí Čech, doplnila jsem každou obec zlonického panství o standardní adresní sekvenci, kterou používám. Hierarchie zápisu k určení obce se čte v pořadí: část části obce, část obce, obec, okres, kraj, stát. Doporučuji se orientovat odzadu, tedy od státu (Česká republika), protože někdy obce nejsou děleny na části a jindy jsou děleny až na části částí obce.

Najdete-li nějakou nepřesnost nebo chybu, budu moc ráda, dáte-li mi o tom vědět třeba zde v komentáři. Předem vám za to děkuji.

Panství Zlonice

(nebo také velkostatek Zlonice)

Zlonice

Zlonice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-g0100854-Zlonice-cesko/
V obci hrad, později zámek, Štáf.
Od roku 1705 městys, čili městečko.
Majitelé:
1554 (nebo kolem 1564) až 1707 Valkounové z Adlaru.
1707 až 1721 Libštejnští z Kolovrat.
1721 až 1948 Kinští z Vchynic.

Bačalka

Bačalka, Stradonice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
Malá oblast na východním okraji Stradonic, pravděpodobně s mlýnem.
Součástí panství nejpozději před rokem 1653, pravděpodobně už 1630.

Bakov

Bakov, Beřovice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
http://www.genea.cz/index.php?id=58&did=28849
Součást panství od roku 1584.

Beřovice

Beřovice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
http://www.obecberovice.cz/o-obci/ds-50/p1=52
Součást panství od roku 1670.
Předtím za třicetileté války součást panství Vraný, pak v letech 1664 až 1670 s obcí Dřínov jako samostatný statek.

Bílichov

(Bilichov, Bělichov)
Bílichov, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://www.bilichov.cz/file.php?nid=2279&oid=497110
Součást panství asi od roku 1623.
Předtím střídala majitele.

Břešťany

(villa Wreschan)
Břešťany, Zlonice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-g0100041-Brestany-Zlonice-cesko/
Součást panství nejpozději od roku 1535.

Čeradice

(část obce)
Čeradice, Klobuky, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
http://www.genea.cz/index.php?id=58&did=7271
Součást panství od roku 1584.

Dolín

(Dolina, Dolejn, Dolyně)
Dolín, Slaný, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://dolin-u-slaneho.estranky.cz/clanky/kronika-obce-dolin.html
Součást panství od druhé poloviny 17. století (buď už od roku 1666 nebo až od roku 1683, nejpravděpodobněji roku 1671).
Předtím od 16. století součást panství Vraný.

Dolní Kamenice

Dolní Kamenice, Chržín, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Kamenice_(Chr%C5%BE%C3%ADn)
Roku 1695 připojena k statku Sazená a s ním pak k roku 1782 k panství Zlonice (viz Sazená).

Drchkow

Drchkov, Dřínov, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://docplayer.cz/22129670-Obec-drinov-informacni-zpravodaj-pro-obce-drinov-a-drchkov-cerven-2011-i-cislo-2-i-rocnik-vi-i-zdarma-vazeni-spoluobcane-detsky-den-obce-drinov.html
Součást panství od roku 1739 (společně s Vyšínkem).
Předtím panství Buštěhrad.

Horní Kamenice

(Hořejší Kamenice)
Horní Kamenice, Vraný, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
http://www.genea.cz/index.php?id=58&did=7355
Patřila k Hospozínu a s ním od roku 1764 propojena se zlonickým panstvím v osobě majitele (František Oldřich kníže Kinský), od roku 1782 součást panství Zlonice (viz Hospozín).

Hořešovice

(menší část obce)
(Velké Hořešovice, Hořešovici, Hořušovici)
Hořešovice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-g0100192-Horesovice-cesko/
Součást panství od roku 1628.
Druhá část patřila ke Kornhauzu (Mšec).

Hořešovičky

(Malé Hořešovice, Hořešovici, Hořušovici)
Hořešovičky, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
http://www.horesovicky.cz/o-obci/ds-50/p1=52
Součást panství od roku 1628.

Hospozín

(Bergschenk, Paršenk)
Hospozín, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://www.obec-hospozin.cz/obec-7/historie/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-g0100187-Hospozin-cesko/

Od roku 1764 propojen se zlonickým panstvím v osobě majitele (František Oldřich kníže Kinský), od roku 1782 součást panství Zlonice.
Předtím střídal majitele.

Chržín

Chržín, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://www.obec-uhy.cz/e_download.php?file=data/editor/53cs_2.pdf&original=Uhy-historie.pdf
Součást panství od roku 1630.
Předtím společně s Uhy zřejmě součást panství Mikovice Boryňů ze Lhoty.

Kroučová

(Krautsch)
Kroučová, Rakovník, Středočeský kraj, Česká republika
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-g0100296-Kroucova-cesko/
Ve 30. letech 18. století připojená k Hospozínu. Ten byl od roku 1764 propojen se zlonickým panstvím v osobě majitele (František Oldřich kníže Kinský), od roku 1782 pak součástí panství zlonice.

Křovice

Křovice, Skůry, Hobšovice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
http://www.genea.cz/index.php?id=58&did=200523
Součást panství asi od roku 1623.

Páleček

(Pálček, Malý Páleč)
Páleček, Klobuky, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
http://www.genea.cz/index.php?id=58&did=7275
Část obce součástí panství od roku 1584, celé nejpozději před rokem 1653 (pravděpodobně roku 1630).

Poštovice

Poštovice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://www.postovice.cz/historie
Část obce součástí panství nejpozději od roku 1535, celá obec od roku 1609.

Račiněves

(Račiňoves)
Račiněves, Litoměřice, Ústecký kraj, Česká republika
http://www.podripsko.cz/menuId-4-strankaId-118-stranka-racineves.html
Součást panství od roku 1581 do roku 1650.
Pak 1651 až 1672 ke klášteru sv. Maří Magdaleny v Praze, potom k Roudnici nad Labem.

Sazená

(Sazený)
Sazená, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
http://www.sazena.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=1139&p1=1010&n=16-az-18-stoleti&vol_stavzobrazeni=2
Součást panství od roku 1782.
V polovině 16. století připojena k panství Nelahozeves. Později vznikl statek Sazená, který byl v roce 1757 prodán klášteru premonstrátek v Doksanech.

Skůry

(Skury, Vskury, Skura)
Skůry, Hobšovice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://www.hobsovice.cz/obec-7/historie/
Součástí panství od konce 16. století.

Stradonice

Stradonice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://www.stradonice.eu/z-historie-obce-stradonice/
Součást panství od roku 1630.
Předtím obec rozdělena 3 různým majitelům.

Tmáň

Tmáň, Zlonice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-g0001388-Tman-Zlonice-cesko/
Od roku 1536 patřila k panství hradu Okoř. Na konci 16. stol. obec rozdělena na dvě části. Pravděpodobně celá obec od roku 1623 součástí zlonického panství.

Uhy

(Úhy, Huhy)
Uhy, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://www.obec-uhy.cz/e_download.php?file=data/editor/53cs_2.pdf&original=Uhy-historie.pdf
Součást panství od roku 1630.
Předtím společně s Chržínem zřejmě součást panství Mikovice Boryňů ze Lhoty.

Vyšínek

(část obce)
Vyšínek, Zlonice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-g0002632-Vysinek-Zlonice-cesko/
Součást panství od roku 1739 (společně s Drchkovem).
Druhá část patřila k panství Vraný.

Zichovec

(část obce)
(Zichoves, Žichoves, Žichovec)
Zichovec, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://www.zichovec.cz/obec/informace-o-obci/historie/
Součást panství od roku 1628.

Želevčice

Želevčice, Slaný, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelev%C4%8Dice
Součást panství od roku 1663.
Předtím patřila obec k panství Vraný.

Žižice

(malá část obce)
Žižice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
http://www.genea.cz/index.php?id=58&did=7377
Datum připojení k panství Zlonice se mi nepovedlo zjistit, podle matrik nejpozději roku 1725, ale to možná pouze proto, že předtím se panství neuvádělo.

 

Statek Budenice

Od roku 1748 spojen se zlonickým panstvím hrabat Kinských.

Budenice

Budenice, Jarpice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://www.jarpice.cz/historie

Budeničky

Budeničky, Šlapanice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
http://www.obecslapanice.cz/

Jarpice

Jarpice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
https://www.jarpice.cz/historie

Šlapanice

Šlapanice, Kladno, Středočeský kraj, Česká republika
http://www.obecslapanice.cz/

 

Velkostatek Česká Kamenice

Od roku 1721 spojen se zlonickým panstvím v osobě majitele (Kinští).

Česká Kamenice

Česká Kamenice, Děčín, Ústecký kraj, Česká republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Kamenice_(z%C3%A1mek)

Vzhledem k velké rozlehlosti se tomuto velkostatku nebudu nyní věnovat, ale vypisuji alespoň obce z urbáře 1726:
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=1A19A0F8F7B011E4AFEEF04DA22817E9
Česká Kamenice, Dolní Chřibská, Dolní Kamenice, Dolní Prysk, Doubice, Falknov, Hely, Horní Chřibská, Horní Kamenice, Horní Prysk, Chřibská, Chřibská Nová Ves, Janov, Janská, Jetřichovice, Kamenická Nová Víska, Kamenický Šenov, Kerhartice, Krásná Lípa, Krásné Pole, Krásný Buk, Kunratice, Lipnice, Líska, Mlýny, Prácheň, Rybniště, Rynartice, Srbská Kamenice, Studený, Šelty, Všemily,

 

Statek Mšené

Od roku 1742 do roku 1866 spojen se zlonickým panstvím v osobě majitele (Kinští).

Mšené

Mšené-lázně, Litoměřice, Ústecký kraj, Česká republika
http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:a9a18160-5124-11de-a9a2-000d606f5dc6

Charvatce

Charvatce, Martiněves, Litoměřice, Ústecký kraj, Česká republika
http://www.martineves.cz/stranka-charvatce-13

Martiněves

Martiněves, Litoměřice, Ústecký kraj, Česká republika
http://www.martineves.cz/stranka-martineves-12

Podolí

Podolí, Mšené-lázně, Litoměřice, Ústecký kraj, Česká republika
http://www.msene-lazne.cz/

Pohořice

Pohořice, Martiněves, Litoměřice, Ústecký kraj, Česká republika
http://www.martineves.cz/stranka-martineves-12

Radešín

Radešín, Martiněves, Litoměřice, Ústecký kraj, Česká republika
http://www.martineves.cz/stranka-radesin-14

Radešínek

Radešínek, Radešín, Martiněves, Litoměřice, Ústecký kraj, Česká republika
http://www.martineves.cz/stranka-radesin-14

Vrbice

Vrbice, Mšené-lázně, Litoměřice, Ústecký kraj, Česká republika
http://www.msene-lazne.cz/

 

Panství Zruč nad Sázavou

Od roku 1700 do října 1707 spojeno se zlonickým panstvím v osobě majitele (Valkounové z Adlaru).

Vzhledem k velmi krátkému období propojení obou panství, jsem se zručskému panství příliš nevěnovala. Uvádím stav podle knihy František Palacký: Popis Království Českého (tedy k roku 1848) doplněný o seznam obcí podle berní ruly (tedy k roku 1654). Obce, které jsou uvedeny i v berní rule, mají za názvem zkratku (BR).

Zruč nad Sázavou

(BR)
Zruč nad Sázavou, Kutná Hora, Středočeský kraj, Česká republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zru%C4%8D_nad_S%C3%A1zavou_(z%C3%A1mek)

Debř

(BR)
Debř, Dolní Pohleď, Kutná Hora, Středočeský kraj, Česká republika
Palacký neuvádí.

Domahoř

(část obce)
(Domhoř)
Domahoř, Zruč nad Sázavou, Kutná Hora, Středočeský kraj, Česká republika

Dubina

Dubina, Zruč nad Sázavou, Kutná Hora, Středočeský kraj, Česká republika

Krasoňovice

Krasoňovice, Černíny, Kutná Hora, Středočeský kraj, Česká republika

Lipina

(BR)
Lipina, Zbraslavice, Kutná Hora, Středočeský kraj, Česká republika

Měchonice

Měchonice, Dolní Pohleď, Kutná Hora, Středočeský kraj, Česká republika

Dolní Pohleď

(BR)
(Pohleď, Pochled)
Debř, Dolní Pohleď, Kutná Hora, Středočeský kraj, Česká republika

Želivec

Želivec, Zruč nad Sázavou, Kutná Hora, Středočeský kraj, Česká republika

 

Zdroje

 

Hlavní ilustrační obrázek článku: Zlonice, pohlednice z roku 1920. Autor neuveden. Licence volná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.