Dělení Polska 1772 až 1795

Čas čtení: 2 min.

Stručně až heslovitě o územních důsledcích trojího dělení Polska v letech 1772 až 1795, kdy si Prusko, Rakousko a Rusko rozebraly polsko-litevské soustátí (tehdy neslo název Rzeczpospolita Obojga Narodów, česky Republika obou národů). Článek se nezabývá politickými záležitostmi. Slouží pouze jako stručná informace pro genealogický výzkum a pouze pro představu, o jak velká území se jednalo, tedy na jak velké ploše je třeba předky a příbuzné hledat.

Území před dělením

Roku 1569 byla v Lublině uzavřena unie dvou předtím samostatných států: Korona Królestwa Polskiego (česky Koruna polského království) a Wielkie Księstwo Litewskie (česky Litevské velkoknížectví). Obě země se v průběhu historie podělily ještě o třetí státní útvar – Infanty, tedy území patřící křižákům. V době před prvním dělením roku 1772 šlo o největší státní útvar v Evropě po carském Rusku.

Rzeczpospolita Obojga Narodów roku 1771 (před dělením):
rozloha: 733.200 km2.

 

Mapa ukazuje jednotlivé fáze dělení
(po kliknutí se otevře velká v novém okně)
Autor Halibutt, derivative work: Sneecs. Licence CC BY-SA 3.0. Zdroj Wikipedia.

Území při a po dělení

I. dělení (I. rozbiór) roku 1772
Následující země měly z původně polsko-litevského území následující rozlohu:
polsko-litevské území: 522.200 km2.
Prusko: 36.000 km2.
Rakousko: 83.000 km2.
Rusko: 92.000 km2.

II. dělení (II. rozbiór) roku 1793
Následující země měly z původně polsko-litevského území následující rozlohu:
polsko-litevské území: 215.000 km2.
Prusko: 57.000 km2.
Rakousko: 0 km2.
Rusko: 250.000 km2.

III. dělení (III. rozbiór) roku 1795
Následující země měly z původně polsko-litevského území následující rozlohu:
polsko-litevské území: 0 km2 – soustátí přestalo existovat.
Prusko: 2.230 km2.
Rakousko: 92.770 km2.
Rusko: 120.000 km2.

Celkem ve třech děleních si cizí státy z původně polsko-litevského území (které po roce 1795 jako státní útvar neexistovalo) zabraly tuto rozlohu:

Prusko: 95.230 km2.
Hledá se především v Polsku, něco málo může být v německých archivech.

Rakousko: 175.770 km2.
Hledá se především v Polsku, mnohé ale zůstalo na Ukrajině, něco málo může být v rakouských archivech (hlavně ve Vídni).

Rusko: 462.000 km2.
Hledá se v Polsku, na Ukrajině, v Bělorusku, na Litvě a částečně i v Rusku.

(Rozdíl 200 km2 oproti původní rozloze je způsoben zaokrouhlováním.)

Tento stav trval až do konce I. světové války.

Současnost pro srovnání

Současné Polsko: 312.679 km2.

Současná Litva: 65.300 km2.

Československo první republika: 140.446 km2.

Současná Česká republika: 78.866 km2.

Současné Německo: 357.023 km2.

Současná Francie: 543.965 km2.

 

Úvodní obrázek: Karikatura prvního dělení Polska roku 1772 se sbírek British Cartoon Prints Collection (Library of Congress). Exhibit loan 4161-L. Digital ID: (digital file from color film copy transparency) cph 3g06750. Digitalizační pomůcky ořízla Monika. Licence volná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.