Polština pro genealogy

Malý genealogický slovníček základních výrazů v polštině.

Potřebujete-li přeložit výraz, který zde není, napište jej do komentáře. Pokusím se jej přidat co nejdříve.

Polština pro genealogy

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tento slovník obsahuje 17 výrazy začínající na písmeno P.
państwo
stát

pańszczyzna
robota; přeneseně také nevolnictví, poddanství, dřina, lopota, poroba

parafia
fara, farnost

parafialny
farní

parafianin
farník

parobek
čeledín, nádeník, také dělník; také se někdy překládá chybně jako podruh

pasterz
pastýř, pasák

październik
říjen (kalendářní měsíc); v 15. století býval takto označován měsíc září; říjen byl ve staré polštině winnik, ve 14. až 15. století listopad, v 15 století wrzesień; nářečně dříve michalskie (Zakopane), pościernik, kosień (Dobrzyńskie)

pogrzeb
pohřeb

pokrewieństwo
příbuznost, příbuzenství, také blízkost, podobnost, slučivost, spříznění, spřízněnost, vztah

położna
porodní asistentka, dříve babka a později akuszerka

posiadłość
država, držba, držení, majetek, nemovitosti, statek, usedlost, vlastnictví; často také ve významu panského statku, velkostatku, panského hospodářského dvora s několika málo okolními vesnicemi - viz také folwark, włość

potomek
potomek (v genealogii a právu také zstępny)

powaba
viz také gwałty nebo tłoki - dodatečná robota

powiat
okres

powinowactwo
švagrovství

przodek
předek (v genealogii a právu také wstępny)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.